اسفندان – قوانین چهارگانه مربوط به ایثارگران که ایثارگران نمیدانند!
2 ماه پیش ارسال شده


قوانین چهارگانه مربوط به ایثارگران که ایثارگران نمیدانند!

 

به گزارش اسفندان#نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد چهارگانه فصل ایثارگران در لایحه برنامه ششم توسعه کشور را پس از رایزنی و بحث های موافق و مخالف به تصویب نهایی رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، نمایندگان ملت در بهارستان در اخرین نشست کاری خود در روز یکشنبه ۲۶ دیماه در ادامه بررسی بندهای ارجاعی از کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه کشور مواد ۱۰۲ تا ۱۰۵ را با اکثریت به تصویب رساندند و دولت را موظف به تامین اعتبارات مالی برای اجرای صحیح و کامل قانون جامع خدمات رسانی کردند.

بر اساس این گزارش، افزایش سهمیه ۳۰درصدی ایثارگران برای ورود به دانشگاه ها، تکلیف دولت به تامین منابع مالی برای اشتغال ایثارگران و ارائه تسهیلات مسکن به ۵۰ هزار نفر از رزمندگان و ایثارگران و آزادگان از جمله مصوبات در برنامه ششم توسعه بود که متن کامل مصوبات مجلس شورای اسلامی در فصل ایثارگران به شرح زیر است.

ماده ۱۰۲

دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در طول برنامه به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید وکلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه اول برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

۱-دولت موکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا ۲ سال اول اجرای برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند.یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی مشمول این ماده را برای حضور افراد در مناطق جنگی و صورت سانحه را به کمیسیون اخراز بنیاد شهید ارائه نمایند.

تبصره – بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را، به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵ درصد جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.

دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه، اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

 دولت موظف است خانواده معظم شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان(والدین و همسر و فرزندان) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی واسارت نائل آمده‌اند، پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره -اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امور خارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌رسد.

ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد شهید موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد، نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.

به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد(عدم نیاز) معرفی نمایند، به‌استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری.

در اجرای تبصره ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است در اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی  ان سالانه ۲۰ درصد از فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را مشمول این بند قرار دهد .

جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

کلیه فرزندان و همسران شهداء شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۱۰- ماده(۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت”جانبازان دارای مخدودیت جسمی حرکتی” بع از عبارت “جانبازان اعصاب و روان شیمیایی” اضافه می شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره ۲ – جانبازان گروه بیست‌وپنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K  بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسراء و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵ درصد) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل.

تبصره ۱ این بند، وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.

 
تبصره ۲ – والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسوول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.

نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر، ماده ۱۰۲ لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند

.

ماده ۱۰۳

 ۱- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول  اجرای قانون برنامه  مطابق بودجه سنواتی تامین و توسط بنیاد شهید پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچ‌گونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهداء باقی نمانده باشد.

تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد توسط بنیاد شهید و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای برنامه طبق بودجه سنواتی می‌بایست تامین و پرداخت گردد.

۲- دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تامین حداقل معیشت گروه‌های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را، پیش‌بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد.

الف- جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت.

ب- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگ‌های نامنظم(گم جن).

ج- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی(با حداقل شش ماه حضور در جبهه).

تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد  و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده  سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

د- نامادری شهید و خواهران مجرد شهداء که تحت تکفل والدین شهداء بوده‌اند(پس از فوت والدین).

ه‍- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،‌ دارای بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

و- همسران مطلقه شهداء که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل ۱۵ سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد شهید (ماهیانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت).

۳- در ماده۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت” آزادگان”عبارت ” همسران و فرزندان شهداء” اضافه می‌گردد.

۴- جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و رزمندگان با سابقه حداقل ۱۲ ماه جبهه (به شرط عدم بهره مندی از حقوق و مستمری از دستگاه ها یا شرکت های خصوصی و بیمه های اجتماعی ) دارای مشاغل آزاد به میزان حداقل سه برابر معافیت های مالیاتی کارکنان دولت در هر سال از مزایای معافیت های مالیاتی در طول اجرای قانون برنامه برخوردار می گردند.

۵-سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث والدین، همسر و فرزندان شهداء جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث طبق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

۶- دولت مکلف است به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان  هشت  سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

الف- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل ۳۰ درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق بودجه سنواتی.

ب- بهره‌مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری.

ج- معافیت از پرداخت ۳۰ درصد هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یک‌بار در سال.

د- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهداء و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور ۶ ماه و بالاتر در جبهه را در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد(با رعایت وقف نامه) و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

ه‍- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در واحد مسکونی.

و- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق با قوانین مربوطه  برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.

۷- در بند الف ماده۳۱ قانون جامع خدماتی ایثارگران پس از عبارت جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد عبارت جانبازان و فرزندان جانبازان و آزادگان و فرزندان آزادگان و رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه اضافه می شود.

۸- متن زیر به‌عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.

«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند، سی درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) ، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

۹- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ۱۲ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در  هر صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند که کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.

۱۰- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار  از پرداخت ما به التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر  صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

۱۱- متن زیر به عنوان بند ۷ به انتهای  بند (۱) قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق می‌شود:

درصورت تایید ستاد فرماندهی کل قوا:

– فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه.

– فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه.

– فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه.

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد شهید اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

۱۲- به ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

۱۳- به ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت “کسورات بازنشستگی سهم اسراء و آزادگان و جانبازان” عبارت “فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل ۲۴ ماه حضور در جبهه” اضافه می‌شود.

۱۴- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰ درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

۱۵- عبارت ذیل به ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران اضافه می شود:

بعد از عبارت “جانبازان و آزادگان” عبارت “همسران و فرزندان شهداء” اضافه می‌شود.

 

 
ماده ۱۰۴-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است  در طول اجرای قانون برنامه ششم، سالیانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یکبار با سود حداکثر ۴% به تعداد ۵۰ هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی هستند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید.مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد شرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

۲- تبصره ذیل به ماده ۳ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود:

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می باشند.

۳- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله حداقل ۱۰% منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری، دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

۴- دولت موظف است در اجرای مواد ۳ و ۳ مکرر فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

۵- ماده واحده اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با رعایت اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده ۱۰۴ پس از بحث و بررسی با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

 

ماده ۱۰۵

 

۱- در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحی بعدی آن و در ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲  اصلاح ذیل صورت می‌گیرد:

سهمیه ورود با ۵ درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش یابد.

تبصره- در صورتی که سهمیه ۲۵% ایثارگران(مشمولین ماده۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و ۵% سهمیه اختصاصی فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵% ایثارگران را مازاد بر ۵% مذکور به فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

۲- هزینه شهریه مشمولین ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل داخل و خارج دانشگاه‌های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

۳- کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل ۲۰% اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند، تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و مصاحبه استخدام کنند.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده بطور مستقیم بر عهده وزیر و رئیس دستگاه‌های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می‌باشند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

تبصره ۱- مشمولین این بند با ۳۵ سال خدمت و حداقل ۶۵ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام ۳۰ سال خدمت و حداقل ۶۰ سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نمایند.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای کلیه دانشگاه‌ها را مکلف کردند حداقل ۲۰ درصد هیأت علمی مورد نظر خود را از بین جامعه ایثارگران بدون الزام رعایت شرایط سنی و مصاحبه استخدام کنند.

ماده ۱۰۵ را با ۱۲۵ رأی موافق، ‌۷۶  رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

+ اسفندان – قوانین چهارگانه مربوط به ایثارگران که ایثارگران نمیدانند!
تروریست ها مانع از ورود بازرسان به «دوما» می شوند
2 ماه پیش ارسال شده

وزارت خارجه روسیه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,خاورمیانه
+ تروریست ها مانع از ورود بازرسان به «دوما» می شوند
ورود غیر قانونی ۶هزار خودروی لوکس به کشور |
2 ماه پیش ارسال شده

اسفندان: عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از ورود ۶ هزار خودروی لوکس به روش های غیرقانونی به کشور خبر داد.

امیر خجسته در گفت‌ و گو با خانه ملت با اشاره به نقش مبازره جدی با کالای قاچاق در استفاده از کالای ایرانی گفت: مدارک و مستنداتی در خصوص قاچاق کالا از گمرکات در دست دارم، علی رغم ارائه مدارک در خصوص قاچاق کالا به کشور، موضوع انکار شده است.متاسفانه تعداد قابل توجهی کانتینر قاچاق وارد کشور شده است که ورود هر کانتینر به زیان اقتصاد کشور است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:۶۴۸۱ خودروی لوکس به روش های غیرقانونی ثبت سفارش شده و از گمرکات وارد کشور شده که متاسفانه خودروهای مذکور با هماهنگی با گمرکات به کشور وارد شده است.

مدارک و مستندات واردات ۶۴۸۱ خودروی لوکس به کشور موجود است

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گفت:در گذشته اعلام شد ۵۳۰۰ خودروی لوکس وارد شده اما مسئولان مربوطه این موضوع را انکار کردند و اخیرا نیز فرماندهی نیروی انتظامی نیز اعلام کرده ۴۲۴ خودروی لوکس وارد شده که این موضوع نیز انکار شده است.

خجسته ادامه داد:مدارک و مستندات واردات ۶۴۸۱ خودروی لوکس به کشور وجود دارد و مدارک موجود آماده ارائه به دستگاه ها نظارتی،قضایی و ذی ربط است تا در این رابطه تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وزارت اقتصاد و سازمان گمرک در خصوص رسیدگی به بحث قاچاق کالا بصورت جدی ورود نکند فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:از دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه های نظارتی درخواست می کنم به بحث مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۷ بیشتر توجه کنند.

+ ورود غیر قانونی ۶هزار خودروی لوکس به کشور |
مردان کم خونی را جدی بگیرند
2 ماه پیش ارسال شده

مردان کم خونی را جدی بگیرند

سلامت نیوز: شیوع سرطان روده بزرگ (کولون) چهارمین سرطان شایع در مردان ایرانی است. مراحل اولیه این سرطان با علایمی از جمله کم خونی و خستگی همراه است که با دانستن آنها می توان این بیماری را شکست داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ، ممکن است علایم اولیه سرطان روده بزرگ با بیماری هایی مانند هموروئید، کولیت اولسراتیو (نوعی بیماری التهابی روده)، زخم یا بیماری کرون (یکی دیگر از بیماری های التهابی روده) مشترک باشد. به هرحال مشاهده چنین علایمی باید جدی گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری وب مِد (WedMD) آمریکا؛،معمولا علایم سرطان روده بزرگ در مردان دیرتر ظاهر می شود و بیمار زمانی از شرایط خود مطلع می شود که بیماری پیشرفت کرده است. علایم اولیه زمانی مشاهده می شود که بیماری به دیواره روده نفوذ می کند و معمولا منجر به خونریزی می شود. گاهی اوقات خونریزی نیز با چشم تشخیص داده نمی شود و حتما باید در آزمایش های مدفوعی تحت میکروسکوپ تشخیص داده شود. زمانی که سرطان گسترش می یابد، توسط گره های لنفی می تواند باعث متاستاز در مغز، کبد و ریه شود.

به گفته دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، بر اساس نتایج گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، بروز سالانه سرطان معده با ۲۱٫۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۲۰٫۵ در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پروستات با ۱۸٫۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، روده بزرگ، با ۱۶٫۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر و سرطان مثانه با ۱۴٫۳ در ۱۰۰ هزار نفر در سال شایع ترین سرطان ها در میان مردان ایرانی هستند.
سابقه خانوادگی، ابتلا به پولیپ، رژیم غذایی کم فیبر، چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی، دیابت، سیگار و مصرف چربی از جمله مهمترین عوامل خطر این عارضه هستند. در ادامه مهمترین نشانه های سرطان روده ذکر شده است.

-وجود خون در مدفوع
وجود خون در مدفوع مهمترین نشانه بیماری است، ولی همان طور که گفته شد می تواند قابل مشاهده نباشد و نیازمند بررسی آزمایشگاهی است. مشاهده خون در لباس زیر را جدی بگیرید.
-تغییر در اجابت مزاج
مشکلات روده ای گاه به گاه و با توجه به نوع تغذیه بسیار عادیست؛ اما بی نظمی ها مداوم می تواند نشانه بیماری باشد. سرطان کولون بر تمام روده تاثیر می گذارد، ولی سرطان رکتال معمولا بخش پایینی روده را تحت تاثیر قرار می دهد. معمولا سرطان بخش پایینی روده با اسهال مکرر، یبوست یا بی اختیاری مدفوع همراه است
-خستگی بیش از حد
خستگی علایم متفاوتی دارد، ولی در عین حال می تواند نشانه خیلی از امراض باشد. اگر با مشکلاتی مانند بی خوابی، احساس افسردگی و کمبود انرژی و خستگی مزمن مواجهید، مراجعه به پزشک توصیه می شود.
-کم خونی بی دلیل
کم خونی یکی از مهمترین دلایل خستگی است؛ ولی این امر در مردان نسبتا غیر معمول است. پس در صورت کم خونی و خستگی مداوم مراجعه به پزشک ضروری است.
-کاهش وزن سریع و بی دلیل
کاهش وزن بی دلیل نشانه خوبی نیست و در هر صورت باید بررسی شود.
-انسداد روده
در صورت رشد تومور، دفع مدفوع با مشکل مواجه می شود و گاهی می تواند منجر به انسداد کامل روده شود. درد شدید شکم یکی از مهمترین علایم این حالت است. معمولا دفع دردناک نیز در این حالت دیده می شود. کاهش قطر مدفوع نیز یکی از شایع ترین علامت های انسداد روده است.
علاوه بر موارد مذکور، اسهال، یبوست، بی اختیاری مدفوع، کاهش حجم مدفوع،‌ عدم احساس تخلیه کامل، تیرگی مدفوع، ایجاد نفخ مداوم، ضعف، کاهش اشتها، تنگی نفس، حالت تهوع، استفراغ، عفونت های ادراری مداوم، افزایش سایز کبد، زرد شدن پوست، تورم غدد لنفاوی و درد شکم، باسن یا پا علایمی هستند که باید جدی گرفته شوند.
روده بزرگ آخرین بخش از سیستم گوارشی است. در این بخش از روده، آب و نمک ضایعات غذا خارج می شوند و ضایعات آماده دفع می شوند. سرطان روده بزرگ از رشد غیر قابل کنترل سلول ها ناشی می شود. معمولا اولین مرحله سرطان روده بزرگ، ایجاد تومورهای کوچک به نام پولیپ های آدنوماتوز است که در دیواره داخلی روده بزرگ تشکیل می شوند. ممکن است این پولیپ ها به سرطان بدخیم تبدیل شوند. سرطان روده سومین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در آمریکاست.


منبع:
http://www.salamatnews.com/news/241876/-مردان-کم-خونی-را-جدی-بگیرند

+ مردان کم خونی را جدی بگیرند
اسفندان – نبرد ۴۰ آتش نشان با آتش در خیابان تهرانپارس
2 ماه پیش ارسال شده

به گزارش اسفندان#در پی مشاهده دود و شعله وری در یک کارخانه و اطلاع رسانی شهروندان به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۲:۳۰ امروز نیروهای عملیات ایستگاه های ۵۷، ۵۶ و ۹۲ به همراه تانکر ایستگاه های ۱۷ و ۵۶ و خاور دستگاه تنفسی به محل حادثه در خیابان تهرانپارس، خیابان اتحاد اعزام شدند.

امیر مهدیانی مدیر منطقه ۳ عملیات که فرماندهی محل حادثه را بر عهده داشت در این باره گفت: با اعلام حادثه توسط ستاد فرماندهی و رسیدن نیروهای عملیات، کارخانه ای با کاربری تولید جلوپنجره سازی خودرو در دو طبقه و به مساحت ۲۵۰ متر مربع دیده می شد که کاملا شعله ور شده و در حال سوختن بود.

وی بیان کرد: در این حادثه بیش از ۴۰ آتش نشان از سه جهت به سوی شعله های آتش حمله ور شدند و در مدت کوتاهی توانستند آتش سوزی را مهار و خاموش کنند.

مدیر منطقه ۳ عملیات خاطرنشان کرد: آتش سوزی در این کارخانه با تلاش آتش نشانان به سرعت مهار و از گسترش و سرایت آن به اطراف جلوگیری شد.

وی گفت: آتش نشانان پس از عملیات جداسازی و لکه گیری و نیز تخلیه دود از محل حادثه، کارخانه خسارت دیده را تحویل مالک دادند و با ارائه تذکرات ایمنی لازم به ماموریت خود پایان دادند.م۳

+ اسفندان – نبرد ۴۰ آتش نشان با آتش در خیابان تهرانپارس
رئیس‌جمهور چین تحقیقات غیرمغرضانه درباره حملات شیمیایی ادعایی در سوریه را خواستار شد
2 ماه پیش ارسال شده

شی جینپینگ,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل
+ رئیس‌جمهور چین تحقیقات غیرمغرضانه درباره حملات شیمیایی ادعایی در سوریه را خواستار شد
پیش فروش یک ماهه سکه متوقف شد |
2 ماه پیش ارسال شده

اسفندان: درحالی مردم از صبح امروز برای پیش خرید سکه های یک ماهه به بانک ملی مراجعه می کنند که شعب می گویند: این طرح لغو شده است.

به گزارش تسنیم، طرح پیش فروش یک ماهه سکه با قیمت یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در بانک ملی با دستور بانک مرکزی متوقف شده است.

برخی زمزمه ها حکایت از توقف طرح پیش فروش سه ماهه سکه با قیمت یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان دارد؛ البته همزمان تعدادی از شعب بانک ملی نیز به متقاضیان اعلام کرده اند که پیش فروش یک ماهه و سه ماهه نداریم!

بانک مرکزی همزمان با اعلام سیاست ارز تک نرخی در بازار ارز از تصمیم خود برای افزایش زمان بندی پیش فروش سکه با قیمت های مختلف هم رو نمایی کرده و گفته بود با این سیاست قیمت سکه هم ارزان می شود.

اما همزمان با اجرای این سیاست، در اولین گام حراج سکه را به صورت یکباره لغو کرد؛ امروز هم پیش فروش یک ماه را کنسل کرد. مشخص نیست در ساعات بعد پیش فروش سکه با سررسیدهای بالاتر چه سرنوشتی خواهند داشت!

+ پیش فروش یک ماهه سکه متوقف شد |
روزی چندتار مو از سرتان کم شود، کچل نمیشوید؟
2 ماه پیش ارسال شده

روزی چندتار مو از سرتان کم شود، کچل نمی‌شوید؟

سلامت نیوز:عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیحاتی در مورد ریزش مو و تاثیر منفی استفاده از برخی شامپوها ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس،حسین طباطبایی ، در ارتباط با ریزش مو اظهار داشت: شامپوها هیچ تأثیری در بهبود ریزش موی غیرطبیعی ندارند، ولی گاهی پزشکان برای افراد شامپوهایی تجویز می‌کنند که درواقع این شامپوها درمانی بوده و در درمان بیماری به کار می‌رود ولی برای پیشگیری از ریزش موی غیرطبیعی اثری ندارد.

وی افزود: متأسفانه در بازار از این مسئله سوءاستفاده شده،‌ درحالی‌که در درمان و پیشگیری، شامپوهای مخصوص شستشو اثری ندارند و برای اینکه مردم اغفال شوند از واژه‌هایی همچون عصاره زرده تخم‌مرغ، حنا، انار و… استفاده می‌کنند، درحالی‌که این شامپوها تأثیری در پیشگیری از ریزش مو ندارند.

این متخصص پوست و مو گفت: ریزش مو به صورت طبیعی و غیرطبیعی بوده که در نوع طبیعی طی ۲۴ ساعت ۴۰ تا ۱۱۰عدد تار مو ریزش دارد ولی در ریزش غیرطبیعی در ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰ تارمو از سر کم می‌شود.

طباطبایی گفت: کم شدن حجم موها نیز به دو دلیل بوده؛ یکی ریزش موی شدید و دیگری نازک شدن ریشه مو که در نهایت مرگ مو را به همراه دارد. همچنین نازک شدن ریشه مو می‌تواند ناشی از کم‌پشتی آندروژنیک باشد که ارثی است و پس از بلوغ در فرد آغاز می‌شود و همین مسئله سر مردان را از جلو و وسط طاس می‌کند.

وی بیان داشت: در زنان نیز این کم‌پشتی آندروژنیک و ارثی وجود دارد و از آنجایی استروژن در زنان زیاد است آندروژنیک را سرکوب کرده و سر دیرتر دچار کم‌حجمی ناشی از نازک شدن ریشه مو می‌شود، ولی استروژن زنانه از ۳۵ تا ۵۰ سالگی کاهش، بنابراین ما به سمت نازک شدن و کم‌حجم شدن رفته ولی با این وجود در مقایسه با کم‌پشتی آندروژنیک مردانه کمتر است.

این متخصص پوست و مو گفت: پزشکان شامپوهای درمانی و دارویی متناسب با پوست سر توصیه می‌کنند، ولی این مسئله سبب پرمویی نمی‌شود، همچنین باید توجه داشت که بیماری‌های مختلفی همچون پسوریازیس، دیابت و سن بالا می‌تواند روی پوست سر اثر بگذارد و سبب ریزش و کم‌حجمی موهای سر شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: با توجه به گرانی شامپوها و عوارضی که می‌تواند بر روی پوست بگذارد، عقل حکم می‌کند که افرادی که در این زمینه مشکل دارند به پزشک متخصص مراجعه کرده و اصلاً به توصیه دوستان یا جستجو در اینترنت اکتفا نکنند تا دچار عوارض جانبی مصرف شامپوها نشوند.


منبع:
http://www.salamatnews.com/news/241875/-روزی-چندتار-مو-از-سرتان-کم-شود-کچل-نمی‌شوید-

+ روزی چندتار مو از سرتان کم شود، کچل نمیشوید؟
اسفندان – «پایتخت ۵» نسبت به قسمت‌های قبلی خود کمترین ممیزی را داشت/ پاسخ به اتهام تبلیغ گردشگری ترکیه
2 ماه پیش ارسال شده

به گزارش اسفندان#در بین مجموعه های نوروزی سیما، سریال تلویزیونی «پایتخت ۵» امسال با اقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و توانست در نظرسنجی ها اولین رتبه مجموعه های سیما را کسب کند. به همین منظور صبح امروز ۲۹ فروردین ماه نشست صمیمانه عوامل سریال پایتخت با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما، احسان محمدحسنی مدیر سازمان هنری رسانه ای اوج، علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما و شریعت پناهی مدیر گروه اجتماعی این شبکه در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد.

احسان محمد حسنی ضمن خیر مقدم به همه حضار داخل در سالن و خدا قوت به عوامل سازنده سریال پایتخت گفت: تشکر می کنم از همه مردم ایران که این سریال را در آغوش گرفتند و اگر و حمایت های مردم نبود این سریال تا این حد عمیق نمی توانست باشد. تشکر بعدی از آقای سیروس مقدم است که سردیها و گرمی های زندگی را چشیده و با صبر و متانت لبخند را به کام مردم نشانده است.

وی افزود: البته خسته نباشید دیگری را باید به خانم غفوری گفت که مادرانه این کار سخت را در گرما و سرما امکاناتی را فراهم کرد و سنگ صبور گروه سازنده، سازمان اوج و صداوسیما بود. همچنین یک دستمریزاد به آقای محسن تنابنده می گویم که دلسوزانه پای کار ایستاده است و هرچه زمان می گذرد ارزش و توانمندی اش بیشتر  می شود.

مدیر سازمان هنری رسانه ای اوج ادامه داد: تیم پایتخت نشان دادند که در این سرزمین می شود ماند و کارهای فاخر ساخت و به این هنر ایرانی بالید. تشکر سوم را باید از سازمان صدا و سیما کرد که سازمان اوج را یار و رفیق خودشان دیدند و این برای همه ثابت شده است که سازمان اوج رفیق صدا و سیما است و دیگر رقیب هم نیستیم. این حضور آقای میرباقری و آقای برازش در جمع نشان از دوستی ما دارد. این آثار محصول دل است، نه محصول پول. دوستان با دلشان پشت تیم پایتخت ایستادند تا گروه سازنده پایتخت از ساخت این مجموعه برآیند.

 در ادامه این مراسم، مرتضی میرباقری معاون سیما ضمن اشاره به صحبت های محمدحسنی گفت:  آنچه که بنده به عنوان مسئول در رسانه می توانم در رابطه با این کار عرض کنم. انسان در دوره جدید و با مدرنیسمی مواجه است. این از عوارض تمدن و زندگی ماشینی است. به همین منظور جوامع بشری برای رفع آن طراحی های گوناگونی را انجام می دهند. یکی از مسائل ما به دلایل مختلف آسیبهای اجتماعی فراوان و بلاهای طبیعی است و منطقه ای که در آن زندگی می کنیم دچار بحران است. نه تنها ایران بلکه کشورهای اروپایی هم آرام نیست.

وی در ادامه بیان کرد: موضوع امیدواری و نشاط اجتماعی یکی از مباحث مهم و ضروری در جامعه ایران است و می دانیم که باید از موانع عبور کنیم. تا امروز هم دستاوردهای مهمی را به دست آوردیم و باید از ظرفیت هایمان در کارهای خودمان استفاده کنیم. سریال پایتخت نقش ممتازی در ارتقا و غنی سازی امید در جامعه داشت و در جذب مخاطب به خوبی نقش ایفا کرده و ۹۲ درصد رضایت داشته و ۸۰ درصد بیننده داشته است. کارهایی از این قبیل نادر هستند.

میرباقری ضمن تشکر از همه سازندگان این سریال گفت: همه عزیزانی که در این کار نقش ایفا کردند را دوست داشتیم و با خوشی و غم هایشان زندگی کردیم. خشوبختانه سازمان اوج در کنار این مجموعه قرار گرفت و مشاوره های فنی و محتوایی نسبت به مدافعان حرم و داعش داد. سازندگان سریال این محتوا را سازمان اوج گرفتند و آن را به تصویر کشیدند. تیمی که این کار را انجام داد، اگر فرصت داشته باشد می تواند بهتر از همه درباره ساخت و انتقادها صحبت کند. در واقع با توجه به مقدوریات و امکاناتی که داشتند این مجموعه به بهترین شکل و درجه یک ساخته شده است.

سیروس مقدم کارگردان این مجموعه تلویزیونی نیز در ادامه مراسم گفت: پایتخت نه دیگر متعلق به اوج، نه صدا و سیما و نه من و محسن تنابنده است. بلکه متعلق به مردم است و این حرف یعنی که خود پایتخت تصمیم می گیرد که ساخته شود یا نه!  حرف هایی که در جایی نمی‌توان گفت را در این سریال می شود گفت‌ و این حرف مردم است.

وی افزود: پایتخت یک کار تیمی و جمعی است و تک تک گروه پایتخت در این مجموعه نقش دارند و برای این کار همه دوستان زحمت کشیدند. 

من از آقای محمدحسنی و والی نژاد سپاس گزارم. در جایی عرض کردم «پایتخت ۵» ساخته نمی شد مگر با حمایت های مادی و معنوی اوج. حمایت مادی یعنی پول و امکاناتی که در اختیارمان قرار گرفت و حمایت های معنوی مثل مستندهای حمله داعش به سوریه، خاطرات شهدای مدافع حرم و جلسات خصوصی.

مقدم ادامه داد: سریال «پایتخت ۵» با کمترین ملاحظات و حساسیت ها به پخش رسید. حتی نسبت به سریالهای گذشته ما کمترین ممیزی را داشت و امیداوریم این تعامل سه گانه اوج و سیما و گروه پایتخت باعث ساخت بهتر سریال شود.

ریما رامین فر در ادامه به جای الهام غفوری تهیه کننده،  پیرامون تهمت  تبلیغ گردشگری ترکیه در سریال پایتخت گفت: امیدوارم مناطق آزادی که در ایران داریم تا جایی پیشرفت کنند و دیده شوند که با نشان دادن خیابان های ترکیه به ما نگویند صنعت گردشگری ترکیه را تبلیغ می کنیم. ما امیدواریم این اتفاقات در کشور خودمان رقم بخورد.

+ اسفندان – «پایتخت ۵» نسبت به قسمت‌های قبلی خود کمترین ممیزی را داشت/ پاسخ به اتهام تبلیغ گردشگری ترکیه
رفتارهای غیردوستانه آتی از آمریکا بعید نیست
2 ماه پیش ارسال شده

بیوگرافی حمید سوریان,حمید سوریان,آشنایی با حمید سوریان
بیوگرافی حمید سوریان، کشتی گیر ایرانی

نام اصلی: حمید سوریان ریحان‌پور

تولد: ۱۳۶۴ در شهر ری

ملیت: ایرانی

رشته ورزشی: کشتی فرنگی

وزن: ۵۹ کیلوگرم

حمید سوریان در سال ۲۰۰۱ دوبنده تیم ملی نوجوانان در وزن ۴۶ کیلوگرم را پوشید و در مسابقات نوجوانان آسیا به روی تشک رفت. حمید سوریان دارنده هفت مدال طلای جهان و المپیک کشتی فرنگی است. سوریان از نظر تعداد و کیفیت مدال، بهترین کشتی‌گیر تمام ادوار ایران است.

رجبعلی خیاط,رجبعلی نكوگويان,زندگینامه شيخ رجبعلی خياط
زندگی‌نامه حاج رجبعلی خیاط

چکیده ای از زندگی‌نامه حاج رجبعلی خیاط:

نام اصلی: رجبعلی نکوگویان

تولد: ۱۲۶۲

تهران، ایران

وفات: ۲۲ شهریور ۱۳۴۰، شهر ری

آرامگاه: گورستان ابن‌بابویه

هومن سیدی,بیوگرافی هومن سیدی,عکس جدید هومن سیدی
بیوگرافی هومن سیدی | عکس همسر و دخترش

چکیده ای از بیوگرافی هومن سیدی:

نام و نام خانوادگي: هومن سيدی

تاريخ تولد : ۸، آذر ماه، ۱۳۵۹

محل تولد :رشت

مليت : ايراني

پيشه : کارگردان، فيلمنامه‌نويس و بازيگر

علی شريعتی,زندگی نامه دکترعلی شریعتی,آثارعلی شریعتی
زندگی نامه دکتر علی شریعتی

زاد روز: ۲ آذر ۱۳۱۲

ایران، سبزوار، کاهک

درگذشت: ۲۹ خرداد ۱۳۵۶

انگلستان، ساوت‌همپتون

آرامگاه: سوریه، دمشق

پیشه: نویسنده، پژوهشگر دینی

+ رفتارهای غیردوستانه آتی از آمریکا بعید نیست
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت اسفندان محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس